GDPR (Ochrana osobních údajů)
I. Základní shrnutí
× 1.1 Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, za které zodpovídáme. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
× 1.2 Shromažďovány a zpracovávány jsou pouze ty osobní údaje, které jsou v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu, které jste mu poskytl/a na základě udělení souhlasu se zpracováním údajů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší smlouvy (objednávky).
II. Kontaktní údaje správce
× 2.1 Správcem vaších osobních údajů je fyzická osoba Ondřej Vanko, adresa elektronické pošty admin@madgames.eu
× 2.2 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
III. Co víme o uživatelích
× 3.1 Po připojení na tzv. server získáme vaší IP adresu, SteamID (Veřejné), Nick name, Místo napojení (Zemi).
× 3.2 Po navštívení naší stránky MadGames.eu nebo Madlist.eu získáme vaší IP adresu, místno napojení (Zemi), Operačního systému, Prohlížeč, z jaké stránky přišel, Typ zařízení, Rozlíšení monitoru.
IV. Na co využíváme hráčské údaje?
× 4.1 Údaje hráče jsou využívání na indentifikaci hráče.
× 4.2 Pro zlepšení kvalitu herního portálu, nebo našeho tzv.server listu.